PLATFORMA TRANSPORTOWA WBA.004


Układ hydrauliczny podnoszenia

Platforma transportowa WBA004Układ hydrauliczny podnoszenia składa się z :
•  siłowników hydraulicznych dwustronnego 
   działania YH-10/150- 2 szt,
•  kolektorów rozdzielających MY-22 i MY-2,
•  ręcznej pompy hydraulicznej HPH-2/0,7 z
   zaworem kierunkowym
•  węży hydraulicznych HHC-10 – 4szt i HHC-20 –
   2szt.


Siłowniki hydrauliczne YH-10, zabudowane między podwoziem i podnośnikiem mają na celu przemieszczenie osi podnośnika w osi wozu, co powoduje zmianę kąta ramion podnośnika
i w efekcie podniesienie ramy nosnej od poziomu transportu do poziomu załadunku baterii akumulatorów typu: SBS.

Ręczna pompa hydrauliczna HPH-2/0,7 służy do sprężenia czynnika roboczego (oleju hydraulicznego) do ciśnienia roboczego, pojemność pompy jest tak dopasowana oby zapewnić wypełnienie układu podczas pracy. Zabudowany na pompie zawór bezpośredni VHH-4/3 określa kierunek tłoczenia, na kolektor MY-22 (położenie lewe), na kolektor MY-2 (położenie prawe) i odpręża układ (położenie środkowe). Czynnik roboczy jest rozdzielany na dwa siłowniki równomiernie za pomocą kolektorów MY-22 (pod tłoki cylindrów) –cylindry wykonuja pracę podnoszenia ramy nośnej,MY-2 (nad tłoki cylindrów)-możliwe jest wymuszenie opuszczenia ramy nośnej w przypadku jej zablokowania w pozycji podniesionej.
Kolektory rozdzielające posadowione są w pojemniku transportowym pod ramą podwozia
i połączone z siłownikami wężami ciśnieniowymi HHC-10 oraz poprzez szybkozłączki i węże ciśnieniowe HHC-20 z pompą hydrauliczną. Rozwiązanie takie pozwala na alternatywne dostarczenie czynnika roboczego pod ciśnieniem 700 bar z pompy ręcznej lub zewnętrznej szieci hydraulicznej.


Załadunek i rozładunek.

Platforma transportowa WBA.004Załadunek oraz rozładunek platformy powinien odbywać się, po jej ustawieniu na poziomym torze, zabezpieczeniu przed samoczynnym przemieszczeniem oraz ustawieniu ramy nośnej na odpowiednik poziomie, przy pomocy odpowiednich urządzeń dźwigowych z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp. Założeniem konstrukcji platformy jest , że załadunek oraz rozładunek transportowanej baterii akumulatorów będzie odbywał się przez jej odpowiednie przesunięcie poziome na platformę na ustalonym poziomie załadunku:
•  przy załadunku – na platformę,
•  przy wyładunku – z platformy.

W celu załadowania na platformę transportowanej baterii akumulatorów należy:
•  wyciągnąć z pojemnika transportowego ręczną pompę hydrauliczną, sprawdzić jej 
   połączenie z układem podnoszenia, ustawić dźwignię zaworu bezpośredniego w    pozycji lewej ;
•  podnieść ramę nośną (rys.1 poz. 2),za pomocą siłowników zasilanych ręczną pompą
   hydrauliczną, do żądanej wysokości (max. 880 mm) i założyć blokady przed awaryjnym    rozszczelnieniem układu podnoszenia;
•  wcześniej po wyciągnięciu zabezpieczeń rygli (rys.1,poz.14) odchylić rygle (rys.1,poz.
   14) do oporu w kierunku zewnętrznym oraz zwolnić śruby ustalające (rys.1 poz.36).

Po załadowaniu transportowanej baterii akumulatorów na platformę, należy ją zabezpieczyć przed przesunięciami bocznymi za pomocą rygli (rys. 1 , poz. 14) poprzez ich obrót do oporu w kierunku wewnętrznym oraz włożenie zabezpieczeń rygli (rys. 1, poz. 24), oraz przed przesunięciami wzdłużnymi za pomocą śrub ustalających (rys. 1, poz. 36) poprzez ich dokręcenie do oporu oraz opuścić ramę nośną platformy do poziomu minimalnego. Do opuszczania ramy nośnej wraz z ładunkiem wykorzystywać zawór spustowy pompy ręcznej (duże pokrętło w korpusie pompy)

Wyładunek transportowanej baterii akumulatorów z platformy należy przeprowadzić po wcześniejszym podniesieniu platformy do poziomu rozładunku, odchyleniu rygli (rys. 1 , poz. 14) na zewnątrz (do pozycji pionowej) i odkręcenie śrub ustalających (rys. 1, poz. 36).
Nie dopuszcza się podnoszenia załadowanej platformy do transportu baterii akumulatorów za pomocą jakichkolwiek urządzeń dźwigowych.

Ze względu na duże masy transportowanych elementów użytkownik powinien opracować wewnętrzną instrukcję określającą:
•  sposób załadunku i rozładunku platformy do transportu baterii akumulatorów z 
   uwzględnieniem zachowania jej stabilności poprzecznej podczas tych operacji.

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.