WÓZ KOPALNIANY 12-OSOBOWY TYPU WO M2

Wóz przeznaczony jest do przewozu maksymalnie 12 osób po torach poziomych, których promienie krzywizn wynoszą R≥10m. Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w przestrzeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przestrzeganie tych podstawowych zaleceń jest warunkiem bezpiecznego przewozu ludzi.

WÓZ KOPALNIANY SANITARNY TYPU WOSM


Wóz przeznaczony jest do transportu jednej osoby poszkodowanej na noszach oraz personelu

medycznego, po torach poziomych, których promienie krzywizn wynoszą ~IO m. Wozy te mogą być

eksploatowane w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny w warunkach IV kategorii

zagrożenia metanowego, w przestrzeniach ze stopniem “

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.