Platforma transportowa WBA.003

przeznaczona jest do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych (kat nachylenia dróg transportowych < 4 °) baterii akumulatorów lokomotyw kopalnianych.

 

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach ze stopniem “a”, “b” oraz “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Platforma transportowa wg rys. WPT.005M

przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych, poziomych i pochyłych, organów kombajnów ścianowych. Przedmiotem transportu mogą być także szpule lub bębny z kablami i linami oraz zwoje taśm przenośnikowych.

W przypadku transportu szpul i bębnów z kablami lub linami, dopuszcza się ich transport na platformie z wykorzystaniem posadowionych na niej stojaków dostosowanych do konstrukcji platformy oraz montaż do platformy urządzeń ułatwiających ich rozwijanie.

Dopuszcza się transport w/w szpul i bębnów bezpośrednio na płycie nośnej platformy. Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

 

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.002

Platforma transportowa WPT.002 przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych elementów sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych oraz innych materiałów. Może także służyć jako podwozie transportowe dla eksploatowanych urządzeń, które z racji swojego zastosowania wymagają dużej mobilności.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

 

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c”

niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.PLATFORMA TRANSPORTOWA WPT.002M

Platforma transportowa WPT.002M przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych lub ich elementów oraz innych materiałów, pod warunkiem ich pewnego zamocowania do platformy z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta lub innych wykonanych we własnym zakresie nie osłabiających konstrukcji platformy transportowej ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma transportowa 120 kN może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Platforma transportowa WPT.003W

Platforma transportowa WPT.003W przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych elementów sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych lub ich elementów oraz innych materiałów.

Transport ładunku platformą o masie układu (tj. masie transportowego ładunku i masie platformy) przekraczające 3000 kg, po drogach pochyłych o kącie nachylenia powyżej 15 st., nie może być zabezpieczany łapaczami torowymi.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, w warunkach zagrożenia IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.007M

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych, poziomych i pochyłych w pozycji pionowej elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, maszyn przodkowych oraz innych materiałów, których gabaryty zewnętrzne lub konstrukcja uniemożliwiają ich transport w pozycji poziomej (położonych płasko na środku transportowym).

Wyżej wymienione elementy mogą być także transportowane na platformie w pozycji poziomej pod warunkiem posadowienia ich na płycie nośnej platformy oraz nie przekroczenia dopuszczalnych skrajni transportowych.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.


Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.008M

 Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych lub ich elementów oraz innych materiałów.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.


Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.010M

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych lub ich elementów oraz innych materiałów.

Niska konstrukcja platformy nie pozwala na jej współpracę z łapaczami torowymi oraz może kolidować z innymi zabudowanymi urządzeniami torowymi.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

 

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.011

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych, poziomych i pochyłych w pozycji pionowej elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, maszyn przodkowych oraz innych materiałów, których gabaryty zewnętrzne lub konstrukcja uniemożliwiają ich transport w pozycji poziomej (położonych płasko na środku transportowym). Wyżej wymienione elementy mogą być także transportowane na platformie w pozycji poziomej pod warunkiem posadowienia ich na płycie nośnej platformy oraz nie przekroczenia dopuszczalnych skrajni transportowych.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.012

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych elementów sekcji obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych oraz innych materiałów. Może także służyć jak podwozie transportowe dla eksploatowanych urządzeń, które z racji swojego zastosowania wymagają dużej mobilności.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.013

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych, poziomych i pochyłych w pozycji pionowej elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, maszyn przodkowych oraz innych materiałów, których gabaryty zewnętrzne lub konstrukcja uniemożliwiają ich transport w pozycji poziomej (położonych płasko na środku transportowym). Wyżej wymienione elementy mogą być także transportowane na platformie w pozycji poziomej po wcześniejszym zdemontowaniu kłonic.

Transport platformą może odbywać się pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych skrajni transportowych.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Platforma transportowa WPT.014

Przeznaczona jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych, w pozycji pionowej elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, maszyn przodkowych oraz innych materiałów, których gabaryty zewnętrzne lub konstrukcja uniemożliwiają ich transport w pozycji poziomej (położonych płasko na środku transportowym). Wyżej wymienione elementy mogą być także transportowane na platformie w pozycji poziomej pod warunkiem posadowienia ich na płycie nośnej platformy oraz nie przekroczenia dopuszczalnych skrajni transportowych.

Wszystkie elementy transportowane za pomocą przedmiotowej platformy powinny być do niej pewnie zamocowane z wykorzystaniem punktów mocowania przewidzianych przez producenta platformy lub innych wykonanych we własnym zakresie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem), nie osłabiających konstrukcji platformy ani nie wpływających negatywnie na jej walory użytkowe.

Platforma może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.