Wozy małe WM i podwójnej długości WP 

Wozy przeznaczone są do transportu węgla, a wóz mały także do transportu kamienia z robót przygotowawczych pod warunkiem wypełnienia wozu w ilości 0,8 nominalnej pojemności.

Wóz wykonany jest jako konstrukcja sztywna, spawana i składa się z następujących podzespołów:

1. Skrzynia wykonana z blachy ze stali trudnordzewiejącej wzmocniona, z uchwytami na blachach czołowych (WM)

2. Rama podwozia

3. Zestawy kołowe.Wozy średnie nieresorowane WNS

Wóz przeznaczony do transportu węgla na głównych drogach przewozowych. Konstrukcja wozu zapewnia amortyzowanie i tłumienie sił dynamicznych pochodzących od zderzenia i zaciągania wozów.

Główne zespoły wozu to:

1. Skrzynia wykonana z blachy ze stali trudnordzewiejącej wzmocniona w górnej części

2. Podwozie

3. Zestawy kołowe

4. Układ sprzęgowo-zderzny


Wdrożono w tej grupie wozów urządzenia samoczyszczące skrzynię wozu, co zapobiega przyklejaniu się urobku do dna skrzyni. Rozwiązanie to polega na zamontowaniu na dnie skrzyni układu zgarniaków przesuwających się ruchem posuwisto-zwrotnym.


Wozy średnie resorowane WS i WUSR

Wozy przeznaczone są do transportu węgla na głównych drogach przewozowych oraz do transportu kamienia i materiałów pomocniczych – wóz niski o pojemności 1800dm3.

Konstrukcja wozu zapewnia amortyzowanie i tłumienie sił dynamicznych pochodzących od zderzania i zaciągania wozów oraz obciążania urobkiem.


Główne zespoły wozu to:

1. Skrzynia wykonana z blachy ze stali trudnordzewiejącej wzmocniona w górnej części obrzeżem z kątownika. W zależności od szerokości toru skrzynia może posiadać dno płaskie lub dno ze skosami.

2. Podwozie

3. Zestawy kołowe

4. Resory

5. Układ sprzęgowo-zderznyAktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.