PODAWARKI TAŚMOWE PODWIESZANE MONTANA PTP 065M i 080M


Podawarki taśmowe podwieszane mają zastosowanie w prowadzeniu robót przygotowawczych, przy udostępnianiu nowych wyrobisk.

W zależności od przeznaczenia mogą być stosowane jako:

- przejezdne, do współpracy z kombajnem chodnikowym (podpięte do kombajnu) i urządzeniem odstawczym (przenośnik, podawarka lub wozy).

- stacjonarne, których stacje zwrotne w jednoznaczny sposób przytwierdzone są do spągu (np.: kotwiona lub rozparta).

Służą do transportu urobku przekazywanego z podawarki lub z innego dopuszczonego przenośnika podpiętego do kombajnu bądź z maszyny urabiającej, np. spągoładowarki, na inny przenośnik lub do wozów kopalnianych.

 

Posiadają wiele zalet konstrukcyjno – użytkowych do których można zaliczyć:

• max długość 80 m umożliwia prowadzenie robót eksploatacyjnych do 5 dni bez przebudowy przenośnika odbierającego urobek z podawarki

• możliwość zastosowania taśmy o szerokości 650 mm lub 800 mm

• zwarta konstrukcja – zminimalizowane gabaryty

• łatwość i szybkość montażu trasy przenośnika za pomocą specjalnych połączeń kołnierzowych

• stosunkowo mała masa trasy przy zachowaniu dużej sztywności jaką zapewnia konstrukcja rurowa przestrzenna

• zastosowanie segmentów przegubowych dla zniwelowania nierówności w płaszczyźnie pionowej

• możliwość zmiany kąta krążników bocznych

• możliwość zastosowania krążników samoustawnych

• napinanie taśmy za pomocą siłownika hydraulicznego zabudowanego w konstrukcji stacji zwrotnej posiadającej budowę teleskopową

• stacja napędowo-przesypowa może być wyposażona w jeden lub dwa zespoły napędowe

• podawarka jest w części poziomej podwieszona do szyn kolejki za pomocą wózków jezdnych a stacja zwrotna jest połączona z kombajnem

za pomocą przegubu kulowego


Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.