ZARZĄD FIRMY:

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny:

mgr Krzysztof Sapiński

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowo-Ekonomiczny

mgr Ilona Bykowska

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Marek Bury


WYDZIAŁY:

Biuro Prezesa Zarządu

tel. (32) 2564517 wew.  0

Sekretariat: Wiesława Nieznańska

Dział Technologiczny

tel. (32) 2564517 wew.  9

Główny Specjalista, Kierownik Działu: mgr inż. Karol Wagstyl

Dział Konstrukcyjny

tel. (32) 2564517 wew.  116

Główny Specjalista: mgr inż. Jarosław Olek

Dział Produkcji

tel. (32) 2564517 wew.  8

Główny Specjalista, Kierownik Działu: mgr inż. Jarosław Baszyński

Dział Handlowy Maszyn Górniczych i Konstrukcji

tel. (32) 2564517 wew.  5

e-mail: marketing@montana.pl

Główny Specjalista, Kierownik Działu: Dariusz Kozuba

Specjalista: mgr inż. Dariusz Kawa – wew. 115

Specjalista techniczny: mgr inż. Jarosław Olek – wew. 116


Dział Zarządzania i Sterowania Jakością

tel. (32) 2564517 wew. 150

Główny Specjalista d/s Zarządzania i Sterowania Jakością: Marek Mierzwiński

Dział Utrzymania Ruchu

tel. (32) 2564517 wew. 130

Główny Specjalista, Kierownik Działu:

Dział Zaopatrzenia

tel. (32) 2564517 wew. 115

Główny Specjalista: mgr inż. Dariusz Kawa

Dział Finansowo – Ekonomiczny

tel. (32) 2564517 wew. 7

e-mail: finanse@montana.pl

Specjalista ds. Kontrolingu: mgr Małgorzata Zalewska

Dział Inwestycji i Rozwoju

tel. (32) 2564517 wew. 104

Główny Specjalista, Kierownik Działu: inż. Zenon Łuczak

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.