Historia

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych “MONTANA” S.A. wywodzi swoją tradycję z powstałej w 1927 r. Fabryki Maszyn i Nowoczesnych Urządzeń Transportowych. W okresie międzywojennym fabryka zmieniała właścicieli, przyjmując w 1932 r. nazwę Fabryka Maszyn MONTANA. Przedmiotem produkcji fabryki były w tym czasie wozy kopalniane małej pojemności, wentylatory, oraz inne urządzenia zamawiane doraźnie. W roku 1948 fabryka została przejęta na własność państwa. Nastąpiła w tym czasie intensywna rozbudowa zakładu, przekształcając fabrykę z poziomu warsztatu rzemieślniczego w nowoczesny zakład przemysłowy z następującymi wydziałami produkcyjnymi: mechaniczny, kuźnia i krajalnia, montażowo-spawalniczy, narzędziownia.

Od 1996 r.Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych “MONTANA” przekształca się w spółkę akcyjną. Na dzień dzisiejszy “MONTANA” S.A. zatrudnia 150 osób, realizując dalej produkcję dla górnictwa: wozy kopalniane, maszyny i urządzenia transportowe dla górnictwa, siatki zgrzewane okładzinowe, części zamienne oraz w szerokim zakresie usług wykonuje konstrukcje stalowe, obróbkę skrawaniem, oraz nowoczesne systemy ogrodzeniowe.
 

Za kilka lat Montana będzie miała 100-lat

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.