O Firmie

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych “MONTANA” S.A. jest zakładem o długiej tradycji sięgającej 1927 roku. Podstawową działalnością jest produkcja wozów kopalnianych, oraz innych urządzeń transportowych dla górnictwa. Stale unowocześniany park maszynowy pozwala na realizację różnorodnych zamówień w zakresie wykonawstwa konstrukcji spawanych, obróbki skrawaniem oraz obróbki plastycznej na zimno. Od kwietnia 2001 r. posiadamy Certyfikat Zapewnienia Jakości wg PN – ISO 9001. Fabryka posiada nowoczesne linie technologiczne do produkcji siatek zgrzewanych. Produkujemy siatki zgrzewane w wielu odmianach, które stanowią bazę wyjściową do produkcji ogrodzeniowych przęseł kratowych: UNO 86, DELTA 55, BIS 86, OMEGA 54, systemów ogrodzeniowych “MONTANA” oraz zgrzewanych siatek górniczych. Jesteśmy krajowym liderem w produkcji wozów kopalnianych i innych urządzeń transportowych dla górnictwa: szyny jezdne kolejki podwieszanej o napędzie spalinowym oraz przejezdna podawarka taśmowa PTP 065/080.Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych MONTANA S.A.
ul. Porcelanowa 25
40-241 Katowice,

tel. (32) 256 45 17, fax (32) 255 45 06

e-mail: montana@montana.pl


Zerejestrowano pod nr KRS 0000043042 przez Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 954-11-80-521

REGON: 273097195


Bank PKO BP S.A.

Konto: 82 1020 2313 0000 3002 0402 7116


Santander Bank Polska S.A.

Konto: 35 1090 1809 0000 0001 2045 1270


Wysokość kapitału akcyjnego: 3.900.000 PLN. Opłacone: 3.900.000 PLN.

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.