BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE

Nowoczesne bramy przesuwne samonośne MONTANA S.A. wykonuje na wymiar do szerokości 10 mb światła wjazdu. Poszczególne przedziały wymiarowe przedstawia tabela cennikowa. Bramy mogą być dostarczone w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. W celu zagwarantowania właściwej sztywności długich bram ich skrzydła mogą być wypełniane profilami zimnogiętymi zamkniętymi. Bramy przesuwne samonośne mogą być przystosowane do ręcznego otwierania lub mogą być sprzedawane wraz z elektromechanicznym napędem ze sterowaniem radiowym, kluczem magnetycznym bądź przyciskami. Przy bramach o dużych gabarytach zaleca się stosowanie napędów elektromechanicznych, z uwagi na duży ciężar i bezwladność wprowadzanego w ruch skrzydla.


Przesuwne Samonośneposesje prywatne • ogrody • place szkolne • urzędy • obiekty handlowe i usługowe • korty tenisowe

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.