Urządzenia do kształtowego i prostoliniowego cięcia blach.


W dyspozycji posiadamy  numerycznie sterowane przecinarki:

  • JANTAR 2  - firmy ECKERT
  • ARENA       - firmy VANAD


Przecinarka JANTAR umożliwia cięcie tlenem blach w grubościach do 80 mm,
a przy cięciu plazmą do 12 mm. Wymiary stołu roboczego : 2000 x 6000 mm.


Przecinarka ARENA umożliwia cięcie tlenem blach o grubościach do 80 mm.

Wymiary stołu roboczego: 3000 x 6000 mm.


Konstrukcja maszyn umożliwia cięcie tlenem dwoma palnikami równocześnie.


Cięcie na przecinarkach plazmowo-tlenowych pozwala na:

-  uzyskanie dużej powtarzalności kształtu wypalanych elementów,

-  wyeliminowanie naddatków materiałowych na obróbkę wiórową,

- osiągnięcie dokładności ±0,3÷0,5 mm w zależności od grubości blachy . 

Urządzenia do kształtowego i prostoliniowego cięcia blach.

 

W dyspozycji posiadamy  numerycznie sterowane przecinarki:

·        JANTAR 2  - firmy ECKERT

·        ARENA       - firmy VANAD

 

Przecinarka JANTAR umożliwia cięcie tlenem blach w grubościach do 80 mm,
a przy cięciu plazmą do 12 mm. Wymiary stołu roboczego : 2000 x 6000 mm.

 

Przecinarka ARENA umożliwia cięcie tlenem blach o grubościach do 80 mm.

Wymiary stołu roboczego: 3000 x 6000 mm.

 

Konstrukcja maszyn umożliwia cięcie tlenem dwoma palnikami równocześnie.

 

Cięcie na przecinarkach plazmowo-tlenowych pozwala na:

-  uzyskanie dużej powtarzalności kształtu wypalanych elementów,

-  wyeliminowanie naddatków materiałowych na obróbkę wiórową,

- osiągnięcie dokładności ±0,3÷0,5 mm w zależności od grubości blachy .

Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.